Meny
Søk

FYSIOTERAPIBEHANDLING

Vi er 6 fysioterapeuter som alle har avtale med Kongsberg Kommune. Alle jobber med generell fysioterapi. Ragnhild Karlsen er ”spesialist i Idrettsfysioterapi, MNFF”. En jobber med arbeidsplassvurdering, godkjent av NAV.

Vår klinikk er en av 6 utvalgte som er med i forskningsprogrammet FYSIOPRIM i samarbeid m UiO og NTNU (www.med.uio.no/helsam/fysioprim)  Vi er også med i ”Aktiv A” (www.aktivmedartrose.no) – et forskningsbasert behandlingsopplegg for artrosepasienter.

Vi tilbyr grupper for hjerneslagpasienter, KOLS, hjertepasienter og et ”lavterskel gruppetilbud for voksne damer”.  Vi jobber med alle pasientgrupper som har behov for fysioterapi – akutte skader, belastningsplager og rehabilitering etter operasjoner. Vi har tilbud til pasienter med nevrologiske-, reumatiske-, kreft- og livsstilsykdommer, psykiske lidelser og funksjonshemninger. Arbeider også med  ”Kvinnehelse” og bekkenproblematikk hos kvinner og menn.

Les om våre fysioterapeuter: (trykk på bildet)